CESTNÁ PREPRAVA

Divízia cestnej prepravy poskytuje kvalitné služby v oblastiach celovozových prepráv (FTL), dokládok (LTL), zbernej zásielkovej služby a taktiež aj v preprave nadrozmerných zásielok. Prepravy zabezpečujeme v rámci celej Európy. Počas posledných 10 rokov sme vybudovali nadštandardné know-how v oblasti prepravy nadrozmerných zásielok a úspešne realizujeme tento druh prepravy pre svojich zákazníkov. Náš tím odborníkov zabezpečuje prepravy so zameraním sa na spoľahlivosť, rýchlosť a nákladovú efektívnosť. V cestnej preprave optimalizujeme prepravné toky našich zákazníkov so snahou dosahovať optimálne náklady, najmä v pravidelne sa opakujúcich prepravách.

Naši dodávatelia prepravných služieb sú overení a nezávislí dopravcovia, ktorí majú veľmi dobré skúsenosti v medzinárodnej a tuzemskej cestnej preprave. Vzhľadom na odbornosť a skúsenosti členov nášho tímu je spoločnosť schopná proaktívne navrhovať riešenia, ktoré eliminujú potenciálne riziká v cestnej preprave a pomáhajú riešiť špecifické požiadavky a problémy spojené s výkonom cestnej prepravy.

Image

Letecká a námorná preprava

Image

Cestná preprava

Image

Kontraktná logistika

Image

Time Critical

Image

Železničná preprava

Image

Colná deklarácia

Nájdete nás aj na