Image

SYSTÉMY KVALITY

Už od svojho vzniku pracujeme na implementácii a zlepšovaní interných procesov s cieľom zvyšovať kvalitu poskytovaných logistických služieb. V spolupráci so všetkými zamestnancami a partnermi riadime procesy s dôrazom na vysokú kvalitu našich služieb, ochranu životného prostredia, rovnako ako bezpečnosť a ochranu zdravia. Efektivita tohto snaženia viedla k úspešným re-certifikáciam podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a tiež SHS (schválený hospodársky subjekt).  Naši zamestnanci získali aj viacero ocenení od medzinárodných profesijných organizácií.

Image
Image
Image
Image
Image

Nájdete nás aj na