Image

NAŠA STRATÉGIA

Naša spoločnosť bola založená za účelom poskytovania efektívnych logistických riešení pre našich zákazníkov.

Strategickým cieľom je budovať profesionálnu logistickú spoločnosť, ktorá prostredníctvom svojich inovatívnych riešení aktívne zvyšuje efektívnosť dodávateľských reťazcov svojim zákazníkom.

Náš tím odborníkov neustále pracuje s našimi zákazníkmi za účelom udržania a ďalšieho zlepšovania logistických procesov dodržiavaním našich základných hodnôt.

 

Základné hodnoty skupiny PKZ Logistics

Spokojnosť zákazníkov

je prvoradým cieľom našej práce

Naši zamestnanci

sú kľúčovými faktormi rozvoja celej spoločnosti

Profesionalita

vo všetkom, čo robíme

Tímová práca

úspech možno dosiahnuť len tímovou spoluprácou

Kvalita a zodpovednosť

je každodennou samozrejmosťou

Rešpekt k predpisom

v rámci našej organizácie, ale aj v externom prostredí

Nájdete nás aj na